MTC-SAFE&PROTECT


      LEGISLATIE  PSI_ SU


 • Legea 307 privind apararea impotriva incendiilor.
 • HG 448 privind aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor.
 • HG 537 privind stabilirea si functionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor.
 • HG 678 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incemdiilor.
 • HG 1739 privind aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii privind securitatea la incendii.
 • Ordin 84 pentru aprobarea metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc.
 • Ordin 86 privind aprobarea metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor.
 • Ordin 87 pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu.
 • Ordin 88 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor.
 • Ordin 90 pentru aprobarea metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice locale si centrale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
 • Ordin 104 privind prevenirea producerii de incendii la vagoanele de calatori din trenuri si statii.
 • Ordin 106 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in apararea impotriva incediilor.
 • Ordin 108 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice.
 • Ordin 130 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.
 • Ordin 138 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor.
 • Ordin 163 pentru aprobarea normelor generale de aparare imotriva incendiilor.
 • Ordin 210 pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu.
 • Ordin 234 pentru aprobarea normelor metodologice privind vanzarea si folosirea in public de catre persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate si confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice.
 • Ordin 607 pentru aprobarea metodologiei de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incediu.
 • Ordin 685 pentru aprobarea procedurii de emitere a avizelor si autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor.
 • Ordin 712 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul PSI.
 • Ordin 775 pentru elaborarea normelor generale de previnire si stingere a incendiilor.
 • Oridin 1023 privind aprobarea dispozitiilor generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
 • Ordin 1080 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
 • Ordin 1991 norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor di domeniul lucrrilor publice, transporturilor si locuintei.
 • Ordin 1992 pentru aprobarea reglementarii tehnice "norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei". prevederi generale.
 • Regulament de planificare, organizare, pregatire, desfasurare si evaluare a activitatii de prevenire.
 • Legea 481 privind protectia civila.
 • Legea 575 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national, sectiunea V zone cu risc natural.
 • HG 95 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.
 • HG 259 privind infintarea si stabilirea atributiilor centrului national pentru securitate la incendiu si protectie civila.
 • HG 547 pentru aprobarea strategiei nationale de protectie civila.
 • HG 560 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila.
 • HG 1489 privind organizarea si functionarea comitetului national pentru situatii de urgenta.
 • HG 1490 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului general de situatii de urgenta.
 • HG 1491 pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organiztorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta.
 • HG 1492 privind principiile de organizare, atributiile, functionarea serviciilor de urgenta profesionist