MTC-SAFE&PROTECT


Legislatie Protectia Muncii


 • Directiva cadru a uniunii europene 89/391 privind punerea in aplicare de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca.
 • Legea 319 din 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
 • HG 115 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate a echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor de introducere a acestora pe piata.
 • HG 119 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale.
 • HG 300 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
 • HG 493 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.
 • HG 539 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu propus de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.
 • HG 971 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
 • HG 1007 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor.
 • HG 1028 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
 • HG 1048 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de protectie la locul de munca.
 • HG 1049 privind cerintele minime de securitate si sanatate a lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran.
 • HG 1050 privind cerintele minime de securitate si sanatate a lucratorilor din industria extractiva de foraj.
 • HG 1051 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.
 • HG 1058 privind cerintele minime de securitate si sanatate a lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferlor expozive.
 • HG 1091 privind cerintele minime de securitate pentru locul de munca.
 • HG 1092 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici la locul de munca.
 • HG 1135 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit.
 • HG 1136 privind cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campurile electromagnetice.
 • HG 1218 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici.
 • HG 1377 privind aprobarea regulamentului de organizare a Inspectiei Muncii.
 • HG 1739 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizari si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.
 • HG 1875 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest.
 • HG 1425 modificata pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca Legea 319