MTC-SAFE&PROTECT


ACTIVITATI PRESTATE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

 

MTC SAFE & PROTECT  S.R.L  presteaza activitati privind situatii de urgenta conform urmatoarelor prevederi legale:

 

·         1.     Ordinul nr. 712/2006 - Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

·         2.     Legea nr. 307/2006 - legea privind apararea impotriva incendiilor

·         3.     Legea nr. 481/2004 – legea privind protectia civila         

Consultanta PSI - SU

                                             

 Realizarea documentatiei cerute de Legea 307/2007 si Ordinul163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor, care cuprinde:

                1. Instructiuni proprii privind prevenirea si stingerea incendiilor si gestionarea situatiilor de urgenta,

                  2. Organizarea apararii impotriva incendiilor,

                  3. Fisa obiectivului,

                  4. Planul de actiune pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns,

                  5. Planul de interventie pe unitate,

                  6. Planul de evacuare ,

             7. Tematica pentru toate fazele de instruire.


Servicii :

 • Emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor,
 • Efectuarea instruirii introductiv generale la angajare, conform cu tematica de instruire introductiv generala,
 • Acordarea de consultanta conducatorului direct al locului de munca pentru efectuarea instruirii la locul de munca a angajatilor din subordinea sa,
 • Acordarea de consultanta conducatorilor locurilor de munca pentru efectuarea instruirii periodice a angajatilor din subordinea acestora,
 • Testarea anuala a angajatilor,
 • Completarea fiselor individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta,
 • Participarea activa in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile competente,
 • Colaborarea activa la punerea in aplicare a eventualelor masuri derivate in urma controalelor efectuate de catre autoritatile competente in termenele impuse,
 • Verificarea si eliberarea buletinului de verificarea a prizelor de pamantare 

  

     1. Instructajul in domeniul PSI-SU (prevenire si stingere incendii – situatii de urgenta):


 • instructajul introductiv general
 • instructajul la locul de munca
 • instructajul periodic
 • instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune
 • instructajul special pentru lucrari periculoase
 • instructajul la recalificarea profesionala
 • instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei

         Testarea salariatilor:

 • testarea introductiv generala
 • testarea anuala de verificare a cunostintelor

          Emiterea deciziilor pe linie de PSI cu privire la:

 • organizarea apararii impotriva incendiilor
 • numirea structurii cu atributii de aparare impotriva incendiilor
 • instructajul personalului
 • reglementarea fumatului
 • reglementarea permiselor de lucru cu foc deschis
 • masurile speciale in sezonul canicular
 • puncte vulnerabile la incendiu
 • utilizarea stingatoarelor
 • comportament in caz de incendiu/cutremur
 • Consultanta la intocmirea Planului de Interventie in caz de Incendiu                                                                                                                                

 


2.  Documenţia P.S.I.

 

Documentaţia pentru P.S.I. cerută de Legea legată de prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 şi normele generale din 2007, cuprinde:

 •  Decizii pentru numirea cadrului tehnic cu atribuţii P.S.I. (document obligatoriu I.G.S.U.);
 •  Decizii pentru foc deschis pentru întreaga societate (document obligatoriu I.G.S.U.);
 •  Decizie pentru loc de fumat (document obligatoriu I.G.S.U.);
 •  Instrucţiuni specifice P.S.I. pentru fiecare loc de muncă cu risc de incendiu;
 •  Instrucţiuni de folosire a stingatoarelor şi hidranţilor;
 •  Planul tematic anual de instruire P.S.I.;
 •  Plan de evacuare la nivelul societăţii;
 •  Plan de intervenţie la nivelul societăţii;
 •  Plan de evacuare şi depozitare substanţe periculoase;
 •  Fişa obiectivului;
 •  Marcaje specifice P.S.I.;
 •  Aplicarea marcajelor specifice P.S.I., conform standardelor în vigoare
 • Măsuri de prim ajutor în funcţie de riscurile societăţii;
 •  Legea 307/2006;
 •  Norme generale P.S.I.;
 •  Documentaţie Protecţie Civilă (document obligatoriu I.G.S.U.);
 •  Legislaţie Evaluare Risc de Incendiu.

 

Documentaţia P.S.I. se întocmeşte o singură dată, la începutul colaborării, şi este reactualizată ori de câte ori este cazul, fără nici un cost suplimentar.

 

Asistenţă lunară în domeniul P.S.I.

 •  Efectuarea instructajului şi întocmirea fişelor individuale de instructaj P.S.I.;
 •  Întocmirea planului P.S.I. de evacuare;
 •  Întocmirea planului P.S.I. de acţiune în caz de incendiu;
 •  Întocmirea deciziilor specifice P.S.I.;
 •  Întocmirea planului P.S.I. de intervenţie;
 •  Întocmirea necesarului de mijloace tehnice P.S.I.;
 •  Realizarea de marcaje specifice P.S.I.;
 •  Asistenţă pe timpul controalelor P.S.I.
 Consultanta

Tipuri de incendii

 

Clasificarea  incendiilor se poate realiza :

 

1.     Functie de natura lor

 

2.     Functie de sursele de aprindere

 

1.     Functie de natura  lor

        Incendiul  - este un proces complex, cu evolutie nedeterminata, care necesita 4 elemente definitorii:

1.        existenta combustibilului si actiunea unei surse de aprindere

2.        initierea si dezvoltarea in spatiu si timp a procesului de ardere sa fie necontrolate

3.         procesul de ardere sa fie nemotivat social, necesitand o interventie organizata in scopul lichidarii

4.         producerea de pierderi materiale in timpul arderii

 

2.  Functie de sursele de aprindere

1.  Surse de aprindere cu flacara

2.  Surse de aprindere de natura termica

3.  Surse de aprindere de natura electrica

4.  Surse de autoaprindere

5.  Surse de aprindere de natura mecanica

6.Surse de aprindere naturala

7.Incendii intentionate ( Arson )

Incendii cu surse diferite înseamnă folosirea unor stingătoare diferite!

Țineți cont de tipul stingătorului și clasa de incendiu, folosindu-vă de tabelul de mai jos.    

Pentru o identificare rapidă a tipului de stingător, trebuie să știți că cele cu pulbere au eticheta albăcele cu dioxid de carbon au eticheta neagră iar cele cu spumă au eticheta galbenă.  

Cunoaștem cu toții utilitatea unui stingător de incendiu, dar știm să îl folosim corespunzător?

Indiferent de tipul de incendiu, stingătoarele se folosesc în același mod.

Imaginea de mai jos vă arată ce aveți de făcut:

1.     Trageți siguranța.

2.     Îndreptați furtunul către baza focului.

3.     Acționați mânerul.

4.     Mișcați dintr-o parte în alta stingătorul.

 

Surse de aprindere de natura mecanica

 

 Surse de aprindere de natura electrica

 

 

 

 

PLAN DE EVACUARE