MTC-SAFE&PROTECT

 

MTC SAFE & PROTECT SRL -  isi desfasoara activitatea in baza:

       ·         Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006

        ·         HG 1425/2006 - Norme Metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

        ·         Avizului Ministerului Muncii si Egalitatii de Sanse

 

Echipa MTC SAFE & PROTECT Timisoara este abilitata sa furnizeze urmatoarele servicii:

 ·         servicii de securitate si sanatate in munca - protectia muncii,

 ·         situatii de urgenta, prevenirea si stingerea incendiilor

 ·         servicii resurse umane,

 

 

Servicii SSM

Societatea  noastră dispune de personal specializat in urmatoarele domenii:

1.     Inspectori de specialitate SSM

2.     Evaluatori risc de accidentare si imbolnavire profesionala

3.     Coordonator SSM santiere, activitati de productie, activitati IT, etc.

4    Inspectori Resurse Umane  

 


Protecția muncii – între obligație și necesitate

Orice angajator este confruntat de la bun început cu obligație legală în ceea ce privește protecția muncii. Însă atunci când vorbim despre protecția muncii trebuie să privim mai departe de atât și să îi înțelegem utilitatea.

Un serviciu de multe ori minimalizat ca importanta, securitatea muncii trebuie asigurată în cadrul societăţilor atat pentru securitatea lucrătorului, dar şi controlului Inspectiei Muncii, cât şi în cazul nefericit al unui accident de munca    

Beneficiile majore pe care activitatea de protecția muncii le oferă sunt :

 • reducerea numărului de accidente;
 • micșorarea gravității accidentelor;
 • reducerea consecințelor accidentelor (amenzi, închiderea punctului de lucru, etc.);
 • promovarea sănătății lucrătorilor;
 • creșterea productivității;
 • îmbunătățirea produsului sau a serviciului oferit de firmă;
 • îmbunătățirea mediului social la locul de muncă.

Oferirea de informații lucrătorilor, precum și instruirea lor, duc la conștientizarea riscurilor legate de securitate și sănătate în muncă la care sunt expuși, precum și a standardelor de prevenire și protecție care trebuie respectate în locurile de muncă. Astfel, utilizarea corectă a echipamentelor individuale de protecție și a echipamentelor de lucru poate deveni o normalitate în orice zi de muncă.

Obligația legală

Fie că vorbim de o firmă mică (1-2 angajați), fie că vorbim de o firmă mare sau foarte mare (>100 angajați), societățile comerciale sunt obligate să aibe organizată activitatea de protecția muncii, incă de la deschiderea punctului de lucru. Activitate care presupune atât întocmirea unei documentații de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) și de Situații de Urgență (SU/PSI), cât și organizarea activității de instruire a personalului.

 

Realitatea de zi cu zi

Din păcate, uneori angajatorii aleg să îndeplinească această obligație cu investiții și costuri minime pentru firmă, astfel încât să fie “acoperiți” în cazul unui control, însă neglijând siguranța mediului de lucruPrivind imaginea de ansamblu, acest lucru este dăunător, nu doar pentru angajator și angajat, ci și pentru societate:

 • Angajatorul nu beneficiază de consecințele pe care un sistem bine pus în aplicare le poate oferi (diminuarea accidentelor de muncă, creșterea productivității, etc.)
 • Angajatul suferă accidente și boli profesionale care ar fi putut fi evitate.
 • Apar costuri în plus pentru societate, care plătește pentru concediile medicale ale angajaților care au suferit accidente și boli profesionale.

Din fericire, unii angajatori privesc costurile pentru activitatea de protecția muncii ca pe o investiție, urmărind îmbunătățirea calității acesteia și având în vedere câștigul final.

O parte dintre tipurile de instruiri ce se pot efectua sunt :

 • instruiri introductiv generale;
 • instruiri specifice locului de muncă;
 • instruiri pentru acordarea primului ajutor;
 • instruiri legate de semnalizări de securitate;
 • instruiri legate de utilizarea stingătoarelor de incendiu;
 • instruiri legate de riscurile de electrocutare;
 • instruiri legate de riscurile de cadere/impiedicare
 • exerciții de evacuare.

Studiile în domeniu ....

Orice loc de muncă inadecvat creează probleme și boli profesionale, cauzând nu doar accidente, ci și productivitate scăzutăAcești factori pot genera costuri de producție suplimentare pentru firmă. Serviciul extern de protecția muncii poate analiza condițiile de muncă, luând în considerare riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, îmbunătățind în final eficiența sistemului de producție.

Analiza unei situații de muncă poate conduce la detalierea următoarele tipuri de erori:

 • erori umane : lipsa coordonarii, lipsa comunicarii, lipsa atentiei ;
 • defecțiuni tehnice : ruperea materialelor, blocarea utilajelor ;

sarcini imprecis detaliate de catre conducatorul locului de munca ; Studiile în domeniu arată că analiza atentă a situațiilor de muncă și implicarea activă a coordonatorilor de protecția muncii duc la o creștere a productivității cu până la 30% și o reducere a erorilor de la 17-18% până la 2-3%, fiind avută în vedere organizarea întregului proces de muncă

Cand se face protectia muncii (SSM si PSI)?

Asistenta SSM si PSI este reglementata prin Legea 319/2006, Legea 307/2006, HG 1425/2006 si OMAI 163/2007 sa fie efectuata de catre persoane abilitate in acest sens, periodic, in functie de domeniul de activitate.

Instructajele realizate de noi se concentreaza pe sarcina de munca a lucrătorului si îi transmit acestuia informatii relevante si practice care sa il ajute in activitatea de zi cu zi.    

Asistenta SSM si PSI in fiecare LUNA

Toate firmele ce au ca domeniu de lucru activitati ce prezinta un risc major, precum santiere de constructii, instalatii si in special orice activitate de teren sunt obligate sa aiba asistenta SSM si PSI lunar;

Asistenta SSM si PSI o data la 3 luni (TRIMESTRIAL)

Firmele ce desfasoara activitati mai putin riscante, precum: magazine – comert cu amanuntul, saloane de infrumusetare, domeniile de vanzari, domeniile de consultanta, contabilitate, etc. pot intra la instruire trimestriala.

Asistenta SSM si PSI o data la 6 luni (SEMESTRIAL)

Firmele ce au ca domeniu de activitate sectorul IT, dar cu un numar redus de angajati, vor putea beneficia de asistenta SSM si PSI semestriala.

Documentatiile pe linie de SSM si PSI se realizeaza o singura data la infiintarea firmei.

Documentatiile pe linie de SSM si PSI sunt reglementate de Codul Muncii; fiecare angajator fiind obligat sa le detina completate: corect, semnate si stampilate in fiecare punct de lucru unde isi desfasoara activitatea cel putin 1 angajat.

Toate firmele trebuie sa aiba SSM si PSI?

Un aspect important al serviciilor SSM si PSI il cuprind documentatiile pe linie de SSM si PSI care sunt reglementate de Codul Muncii si obligatorii pentru fiecare angajator sa le detina in toate punctele de lucru: completate corect, semnate si stampilate   

 1.   Ce cuprinde asistenta SSM?

1.1  Asistenta pe linie de Securitate si Sanatate in Munca (SSM) cuprinde:

 • deplasare la punctele de lucru pentru evaluare si instruire SSM
 • deplasare la punctele de lucru in caz de control din partea ITM
 • completarea fiselor individuale de securitate si sanatate in munca (SSM)
 • nformarea angajatorului asupra deficientelor constatate pe linie SSM si propunerea de masuri de prevenire si protectie
 • consultanta pe linie de securitate si sanatate in munca – SSM privind signalistica din cadrul firmei (semnalizare de securitate) obligatorie pentru fiecare punct de lucru
 • efectuarea de controale inopinante la toate punctele de lucru pentru verificarea respectarii atat de angajator cat si de angajat a normelor SSM in vigoare
 • indrumarea angajatorului cu privire la echipamentul individual de protectie (EIP) ce trebuie utilizat in mod obligatoriu si instruirea angajatilor spre utilizarea acestuia corect si ori de cate ori se afla la lucru; exemple de EIP: casca de protectie, vesta reflectorizanta, bocanci de protectie, manusi, ochelari de protectie, salopeta, etc.
 • asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul SSM: instructaj la angajare, instructaj periodic, testare la angajare si testare periodica
 • participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire, atat de angajator cat si de angajati.
 • verificarea cunoasterii de catre toti lucratorii a masurilor din planul de prevenire si protectie
 • monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie si a aparaturii de masura si control
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii SSM in urma vizitelor de control
 • actualizarea planului de prevenire si protectie

 

  1.2   Asistenţă lunară în domeniul Sănătăţii şi Securităţii Muncii

 • Efectuarea instructajului de SSM general, la locul de muncă şi periodic;
 • Întocmirea fiselor individuale de instructaj referitoare la SSM;
 • Elaborarea tematicii de instructaj pentru SSM;
 • Planificarea instruirii lunare şi anuale privind instrucțiunile de SSM;
 • Elaborarea documentaţiilor de SSM referitoare la modul de acordare a echipamentului de protecţie, echipamentului de lucru, igienei, alimentaţiei în funcţie de riscurile şi de condiţiile de lucru;
 • Realizarea şi implementarea planului de acţiune în caz de pericol grav şi/sau iminent;
 • Asistenţă pe timpul controalelor I.T.M. pentru SSM.

  2.  Documentaţia privind Sănătatea şi Securitatea Muncii (SSM)

   

  Documentaţia este întocmită conform Legii 319/6200 și H.G. 1425/2006 fiind realizată după cerinţele ITM.

  Aceasta cuprinde:

  •  Fişa postului pentru fiecare funcţie, împreună cu anexa privind obligaţiile angajatului în raport cu securitatea şi sănătatea în muncă – SSM;
  •  Regulament de ordine interioara, împreună cu anexa privind obligaţiile angajatului în raport cu securitatea şi sănătatea în muncă – SSM;
  •  Decizie conducator loc muncă – SSM;
  •  Decizie instructaj general – SSM;
  •  Decizie instructaj periodic SSM;
  •  Tematică instructaj general SSM;
  •  Tematică instructaj periodic SSM;
  •  Instrucţiuni specifice de SSM pentru întreaga unitate;
  •  Instrucţiuni specifice de SSM pentru fiecare loc de muncă;
  •  Planul tematic anual de instruire in domeniul SSM;
  •  Instrucţiuni proprii de prim ajutor;
  •  Aplicarea marcajelor specifice de SSM, conform standardelor în vigoare;
  •  Plan de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;
  •  Evaluare de riscuri profesionale;
  •  Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din societate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.048/2006;
  •  Măsuri de prim ajutor personalizate pentru riscul fiecarui post de lucru;
  •  Legea 319/2006 şi legislaţia SSM specifică activităţii;
  •  Normele metodologice de aplicare ale legii 319/2006;
  •  HG 1091 – Cerinţe minime de SSM la locul de muncă.

   Documentaţia SSM se întocmeşte o singură dată, la începutul colaborării, şi este reactualizată ori de câte ori este cazul, fără nici un cost suplimentar.

    

   3. Evaluarea riscurilor profesionale

    

   Evaluarea riscurilor profesionale dă posibilitatea angajatorului de a întreprinde acţiuni care să conducă la reducerea sau eliminarea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.

   Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale într-un sistem de muncă îl constituie „EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE” din sistemul respectiv.

   Cunoscând faptul că baza legală a evaluării riscurilor este Legea nr.319 din 2006 – art.12, alin.1, lit”a” precum şi Directiva – Cadru nr.391/1989/CEE – art.7, alin.2, lit.”b” – legislaţia Uniunii Europene, echipa noastră de evaluatori va urmări următoarele etape în cadrul evaluării:

                  1. Delimitarea sistemului de muncă analizat;
                  2.   Constituirea echipei de evaluare;
                  3.   Identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;
                  4.   Stabilirea consecinţelor asupra organismului uman;
                  5.   Încadrarea consecinţelor în clase de gravitate;
                  6.   Încadrarea consecinţelor în clase de frecvenţă;
                  7.   Încadrarea în nivelul de risc determinând nivelul de risc global;
                  8.   Ierarhizarea factorilor de risc în ordinea descrescătoare a nivelurilor de risc;
                  9.   Stabilirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

    Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala se face pe meserii si reprezinta cel mai important document SSM al firmei dumneavoastra. In cazul unui accident de munca cauza care a produs evenimentul trebuie sa se regaseasca printre riscurile identificate in evaluare. Acest lucru certifica faptul ca dumneavoastra cunosteati riscul respectiv si ca ati instruit personalul referitor la cauza care a produs accidentul

    • Intocmirea evaluarii de risc per profesie este personalizata, dosarul poate fii transmis oriunde in tara in format scris.
    •  Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala este OBLIGATORIE in cadrul oricarei societati.
    •  Evaluarile de riscuri sunt necesare pentru diminuarea sau chiar eliminarea factorilor de risc din cadrul societatilor dumneavoastre, fiind realizate in conformitate cu prevederile art. 7 si art. 12 din Legea Nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
    •  Evaluarea se realizeaza prin aplicarea metodei I.N.C.D.P.M. de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pe post de lucru, avizata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in anul 1993. Ea reprezinta un instrument necesar si util deoarece permite:
    •  compararea diverselor posturi de lucru din punct de vedere al periculozitatii, pe o scala de niveluri de risc de la 1 la 7
    • ierarhizarea riscurilor in cadrul unui post de lucru si alocarea optima, pe aceasta baza, a resurselor financiare
    • identificarea tuturor factorilor de risc (prima etapa a evaluarii) si stabilirea dimensiunii riscurilor, ceea ce reprezinta o etapa obligatorie pentru elaborarea normelor si instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca, precum si o conditie impusa de Normele metodologice privind autorizarea agentilor economici
    • elaborarea planului de prevenire si protectie (PPP), pe baza fiselor de masuri de prevenire intocmite in urma evaluarii riscurilor

     

    4.   Cercetarea accidentelor de muncă

     

    În cazul în care un angajat al societăţii dumneavoastră a suferit un accident de muncă, asigurăm prin personal competent şi cu mare experienţă, cercetarea evenimentului respectiv, cercetare ce are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea accidentului, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare.

    Experţii noştri împreună cu angajaţi din societatea dumneavoastră vor face parte dintr-o comisie de cercetare a evenimentului, aceştia având dreptul să ia declaraţii scrise, să preleveze sau să solicite prelevare de probe necesare cercetării, să solicite pentru a fi consultate acte ori documente ale angajatorului, acesta fiind obligat în condiţiile legii să le pună la dispoziţie.

    Pentru cercetarea accidentelor mai pot fi solicitaţi şi alţi experţi sau specialişti din domenii diferite, cum ar fi acei experţi care au competenţe pentru expertize tehnice.

    Documentele întocmite de către specialiştii noştri, cu ocazia cercetării unui accident de muncă şi pentru completarea dosarului evenimentului, sunt:

    • procesul verbal de cercetare;
    • notă de constatare de la locul accidentului;
    • schiţe şi fotografii referitoare la eveniment;
    • declaraţiile accidentatului sau accidentaţilor atunci când este vorba de eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă sau invaliditate;
    • declaraţiile martorilor sau a altor persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor sau a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
    • stabilirea actelor sau documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului;
    • formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM);
    • strângerea de acte sau documente, de la societatea unde a fost încadrat accidentatul, necesare a fi depuse la dosar în conformitate cu legislaţia actuală;
    • documente obţinute de la unităţile sanitare în cazul în care accidentatul a avut nevoie de îngrijiri medicale în cadrul acestora;
    • alte documente funcţie de natura şi gravitatea evenimentului.