MTC-SAFE&PROTECT
  


        Preturi in functie de servicii

 

 

1.  ASISTENTA PERIODICA SSM / PSI-SU

                  

·          instruirea generala si periodica

·          intocmirea fiselor individuale de instructaj

·          elaborarea tematicii de instructaj pentru SSM

·          verificarea prin teste a cunostintelor dobandite

·          planificarea instruirii lunare, semestriale si anuale privind instructiunile SSM

·          monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie etc.

  

 

2.    ELABORARE  DOCUMENTATII ( DOSAR ) SSM         

 

Aceasta cuprinde:

·         Fişa postului pentru fiecare funcţie, împreună cu anexa privind obligaţiile angajatului în raport cu securitatea şi sănătatea în muncă – SSM;

·         Regulament de ordine interioara, împreună cu anexa privind obligaţiile angajatului în raport cu securitatea şi sănătatea în muncă – SSM;

·         Decizie conducator loc muncă – SSM;

·         Decizie instructaj general – SSM;

·         Decizie instructaj periodic SSM;

·         Tematică instructaj general SSM;

·         Tematică instructaj periodic SSM;

·         Instrucţiuni specifice de SSM pentru întreaga unitate;

·         Instrucţiuni specifice de SSM pentru fiecare loc de muncă;

·         Planul tematic anual de instruire in domeniul SSM;

·         Instrucţiuni proprii de prim ajutor;

·         Plan de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;

·         Masuri de prim ajutor ;

·         Identificarea echipamentelor de protectie etc.

 

3. ELABORARE  DOCUMENTATII ( DOSAR ) PSI- SU

 

Documentaţia pentru PSI_ SU cerută de Legea legată de prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 şi normele generale din 2007, cuprinde:

·        Decizii pentru numirea cadrului tehnic cu atribuţii P.S.I._SU (document obligatoriu I.G.S.U.);

·        Decizii pentru foc deschis pentru întreaga societate (document obligatoriu I.G.S.U.);

·        Decizie pentru loc de fumat (document obligatoriu I.G.S.U.);

·        Instrucţiuni specifice P.S.I. _SU pentru fiecare loc de muncă cu risc de incendiu;

·        Instrucţiuni de folosire a stingatoarelor şi hidranţilor;

·        Planul tematic anual de instruire P.S.I._SU;

·        Plan de evacuare la nivelul societăţii;

·        Plan de intervenţie la nivelul societăţii;

·        Plan de evacuare şi depozitare substanţe periculoase;

·        Fişa obiectivului;

·        Marcaje specifice P.S.I.;

·        Aplicarea marcajelor specifice P.S.I., conform standardelor în vigoare;

·        Măsuri de prim ajutor în funcţie de riscurile societăţii;

·        Norme generale P.S.I._ SU

·         Documentaţie Protecţie Civilă (document obligatoriu I.G.S.U.)

 

            A.  SERVICII COMPLETE   SSM si PSI-SU

 

1.   Asistenta S.S.M. la angajare si periodic  

 2.  ELABORARE  DOCUMENTATII ( DOSAR ) SSM

   3. Asistenta  P.S.I._S.U. la angajare si periodic

    4.  ELABORARE  DOCUMENTATII ( DOSAR ) PSI- SU

 

Preturile pentru prestarea serviciilor complete  prezentate  mai sus sunt :            

  1 – 5   Angajati     -    170 lei/luna --------   310 lei/luna          

  6 – 10  Angajati    -    320 lei/luna  -------   440 lei/luna    

 11 - 15  Angajati    -    540 lei/luna --------   680 lei/luna

 16 – 20 Angajati    -    720 lei/luna --------   860 lei/luna

 21 – 30 Angajati    -    790 lei/luna --------  1.060 lei/luna

 31 – 40 Angajati    -     1.100 lei/luna -------  1.580 lei/luna

        > 40 Angajati   -   tarifele se vor negocia  functie de numarul de angajati  si complexitatea procesului tehnologic de productie al beneficiarului.

 

    B.      EVALUAREA  RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE

PROFESIONALA   

 Identificarea pericolelor si  Evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta  a sistemului de munca , respectiv : executant , sarcina de munca , mijloace de munca / echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/ posturi de lucru ;

      Evaluarea riscurilor aferente posturilor de lucru  la angajare   sau     reevaluarea posturilor de lucru existente ca urmare a modificarii procesului de productie concomitent cu schimbarea dotarilor tehnice

 PRETURI PENTRU PRESTARI SERVICII DE EVALUARE A RISCURILOR DE

                                                 ACCIDENTARE  (S.S.M.)   

          Elaborare lucrari de evaluare a riscurilor de accidentare pentru fiecare

             componenta a sistemului de munca  = 300 lei/post lucru

          Elaborarea planului de prevenire si protectie   =   100 lei

          Elaborare instructiuni proprii SSM  =   100  lei

·        Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala este OBLIGATORIE in cadrul oricarei FIRME ( Legea  nr. 319/2006 ;         H.G. nr. 1425/2006 ).

 

                     Etape în cadrul evaluării riscurilor :

·         Delimitarea sistemului de muncă analizat;

·        Constituirea echipei de evaluare;

·         Identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;

·         Stabilirea consecinţelor asupra organismului uman;

·         Încadrarea consecinţelor în clase de gravitate;

·         Încadrarea consecinţelor în clase de frecvenţă;

·         Încadrarea în nivelul de risc determinând nivelul de risc global;

·        Ierarhizarea factorilor de risc în ordinea descrescătoare a nivelurilor de risc;

·        Stabilirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale

      

                                   C.  RESURSE UMANE

               

ASISTENTA PERIODICA ACTIVITATE RESURSE UMANE

                  de la 70 Lei/angajat/luna


Servicii resurse umane oferite de MTC SAFE & PROTECT SRL Timisoara:

 

 ·       angajarea personalului,

 ·       disponibilizarea personalului,

 ·       servicii conexe catre comapnie,

 ·      servicii conexe catre angajatii unei compani.

 ·       alte servicii la cererea dumneavoastra.

 

Servicii de angajarea personalului:

·       trimitearea in vederea testarii medicale,

·       obtinerea avizului de medicina muncii,

·       completarea si inregistrarea la fortele de munca a ofertei de loc de munca, obtinerea repartitiei,

·       intocmirea tuturor documentelor obligatorii pentru persoana ce urmeaza a fi angajata in vederea intocmirii dosarului personal,

·       intocmirea contractului individual de munca si inregistrarea acestuia in REVISAL,

·       elaborarea si completarea fisei postului. 

 

Disponibilizarea personalului

·       inregistrarea cererii de lichidare la zi, demisiei, referatului de necorespunzator profesional sau indisciplinar pe baza caruia se intocmenste decizia de incetare a contractului,

·       intocmirea deciziei de incetare a contractului, intocmirea notei de lichidare,

·       indosarierea tuturor actelor necesare disponibilizarii personalului in conformitate cu legislatia in vigoare.   

 

Servicii conexe catre companie

·        intocmirea avertismentelor , sanctiunilor acordate personalului,

·       intocmirea actelor aditionale,

·       intocmirea clauzelor speciale ale contractelor de munca,

·       intocmirea regulamentului intern al firmei,

·       intocmirea contractului colectiv de munca,

·       completarea registrului personal,

·       mentinerea evidentei concediilor de odihna, medical, de ingrijire a copilului, de studii,

·       raportarea lunara a fluctuatiei,absenteism, situatiei concediilor,

 

Servicii conexe catre angajatii unei companii

·       mentinerea la zi a dosarului personal,

·       actualizarea in cazul expirarii anumitor documente,

·       completarea dosarului in cazul modificarii anumitor documente,

·       programarile periodice la controlul de medicina muncii,

·       eliberarea adeverintei de salariu in cazul obtinerii de credite,

·       eliberarea adeverintei necesare medicului de familie sau specialist,

·       eliberarea de copii  a datelor personale din registrul unic de evidenta a salariatilor,

·       eliberarea adeverintelor de vechime  in cazul lichidarii,

·       eliberarea notei de lichidare si a actului de desfacere al contractului de munca 

 

                  Preturi pentru asistenta periodica activitate Resurse Umane 

 

 

1 – 5 ANGAJATI                  6 – 20 ANGAJATI         21  -  50  ANGAJATI

70 Lei/angajat /luna      50 Lei/angajat/luna     40 Lei/angajat/luna

 

> 51 ANGAJATI

30 Lei/angajat/luna

             

NBPreturile nu contin TVA ( TVA 0 %), dar pot suferi modificari in functie de complexitatea activitatii din cadrul firmei respective.

 Pentru o oferta personalizata va rugam sa ne contactati !