MTC-SAFE&PROTECT
  


        Preturi in functie de servicii1.  ASISTENTA PERIODICA SSM / PSI-SU

                  de la 20 Ron/angajat/luna

  •  instruirea generala si periodica
  •  intocmirea fiselor individuale de instructaj
  •  elaborarea tematicii de instructaj pentru SSM
  •  verificarea prin teste a cunostintelor dobandite
  •  planificarea instruirii lunare, semestriale si anuale privind instructiunile SSM
  •  monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie etc.

 

                                Preturi pentru asistenta periodica

 

 

1 – 5 ANGAJATI                  6 – 20 ANGAJATI         21  -  50  ANGAJATI

20 Ron/angajat /luna      15 Ron/angajat/luna     12 Ron/angajat/luna

 

> 51 ANGAJATI

10 Ron/angajat/luna

 


2.    ELABORARE  DOCUMENTATII  SSM

                     200  - 350 RON / Dosar SSM

 

 

Aceasta cuprinde:

·         Fişa postului pentru fiecare funcţie, împreună cu anexa privind obligaţiile angajatului în raport cu securitatea şi sănătatea în muncă – SSM;

·         Regulament de ordine interioara, împreună cu anexa privind obligaţiile angajatului în raport cu securitatea şi sănătatea în muncă – SSM;

·         Decizie conducator loc muncă – SSM;

·         Decizie instructaj general – SSM;

·         Decizie instructaj periodic SSM;

·         Tematică instructaj general SSM;

·         Tematică instructaj periodic SSM;

·         Instrucţiuni specifice de SSM pentru întreaga unitate;

·         Instrucţiuni specifice de SSM pentru fiecare loc de muncă;

·         Planul tematic anual de instruire in domeniul SSM;

·         Instrucţiuni proprii de prim ajutor;

·         Plan de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;

·         Masuri de prim ajutor ;

·         Identificarea echipamentelor de protectie etc.

 


 

 

3.    ELABORARE  DOCUMENTATII  EVALUAREA  RISCURILOR

                       

·         Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru fiecare loc de munca este intre 200-300 RON  pentru personalul Tesa si  300 - 400 RON   - pentru personalul din productie

·          Elaborarea planului de prevenire si protectie  este intre   100-150 RON

·          Elaborare instructiuni proprii SSM  intre   100-150 RON

·         Servicii complete SSM - protectia muncii , SU - PSI - negociabil direct cu beneficiarul functie de existent :  mijloace de productie, sarcina de munca, mediul de munca, executant . 

                     Etape în cadrul evaluării riscurilor :

 

·         Delimitarea sistemului de muncă analizat;

·        Constituirea echipei de evaluare;

·         Identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;

·         Stabilirea consecinţelor asupra organismului uman;

·         Încadrarea consecinţelor în clase de gravitate;

·         Încadrarea consecinţelor în clase de frecvenţă;

·         Încadrarea în nivelul de risc determinând nivelul de risc global;

·        Ierarhizarea factorilor de risc în ordinea descrescătoare a nivelurilor de risc;

·        Stabilirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale·


·        Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala este OBLIGATORIE in cadrul oricarei societati.

 

 

4. ELABORARE  DOCUMENTATII  PSI- SU


         ·         Elaborare documentatie de SU – PSI   intre    150  - 300 RON   

         ·         Elaborare instructiuni proprii SU – PSI  intre  100  - 150 RON

 

Documentaţia pentru PSI_ SU cerută de Legea legată de prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 şi normele generale din 2007, cuprinde:

·        Decizii pentru numirea cadrului tehnic cu atribuţii P.S.I._SU (document obligatoriu I.G.S.U.);

·        Decizii pentru foc deschis pentru întreaga societate (document obligatoriu I.G.S.U.);

·        Decizie pentru loc de fumat (document obligatoriu I.G.S.U.);

·        Instrucţiuni specifice P.S.I. _SU pentru fiecare loc de muncă cu risc de incendiu;

·        Instrucţiuni de folosire a stingatoarelor şi hidranţilor;

·        Planul tematic anual de instruire P.S.I._SU;

·        Plan de evacuare la nivelul societăţii;

·        Plan de intervenţie la nivelul societăţii;

·        Plan de evacuare şi depozitare substanţe periculoase;

·        Fişa obiectivului;

·        Marcaje specifice P.S.I.;

·        Aplicarea marcajelor specifice P.S.I., conform standardelor în vigoare;

·        Măsuri de prim ajutor în funcţie de riscurile societăţii;

·        Norme generale P.S.I._ SU

·         Documentaţie Protecţie Civilă (document obligatoriu I.G.S.U.);

 

      

 RESURSE UMANE

               

ASISTENTA PERIODICA ACTIVITATE RESURSE UMANE

                  de la 50 Ron/angajat/luna

 

Servicii resurse umane oferite de MTC SAFE & PROTECT SRL Timisoara:

 

 ·       angajarea personalului,

 ·       disponibilizarea personalului,

 ·       servicii conexe catre comapnie,

 ·      servicii conexe catre angajatii unei compani.

 ·       alte servicii la cererea dumneavoastra.

 

Servicii de angajarea personalului:

·       trimitearea in vederea testarii medicale,

·       obtinerea avizului de medicina muncii,

·       completarea si inregistrarea la fortele de munca a ofertei de loc de munca, obtinerea repartitiei,

·       intocmirea tuturor documentelor obligatorii pentru persoana ce urmeaza a fi angajata in vederea intocmirii dosarului personal,

·       intocmirea contractului individual de munca si inregistrarea acestuia in REVISAL,

·       elaborarea si completarea fisei postului. 

 

Disponibilizarea personalului

·       inregistrarea cererii de lichidare la zi, demisiei, referatului de necorespunzator profesional sau indisciplinar pe baza caruia se intocmenste decizia de incetare a contractului,

·       intocmirea deciziei de incetare a contractului, intocmirea notei de lichidare,

·       indosarierea tuturor actelor necesare disponibilizarii personalului in conformitate cu legislatia in vigoare.   

 

Servicii conexe catre companie

·        intocmirea avertismentelor , sanctiunilor acordate personalului,

·       intocmirea actelor aditionale,

·       intocmirea clauzelor speciale ale contractelor de munca,

·       intocmirea regulamentului intern al firmei,

·       intocmirea contractului colectiv de munca,

·       completarea registrului personal,

·       mentinerea evidentei concediilor de odihna, medical, de ingrijire a copilului, de studii,

·       raportarea lunara a fluctuatiei,absenteism, situatiei concediilor,

 

Servicii conexe catre angajatii unei companii

·       mentinerea la zi a dosarului personal,

·       actualizarea in cazul expirarii anumitor documente,

·       completarea dosarului in cazul modificarii anumitor documente,

·       programarile periodice la controlul de medicina muncii,

·       eliberarea adeverintei de salariu in cazul obtinerii de credite,

·       eliberarea adeverintei necesare medicului de familie sau specialist,

·       eliberarea de copii  a datelor personale din registrul unic de evidenta a salariatilor,

·       eliberarea adeverintelor de vechime  in cazul lichidarii,

·       eliberarea notei de lichidare si a actului de desfacere al contractului de munca


 

 

                  Preturi pentru asistenta periodica activitate Resurse Umane 

 

 

1 – 5 ANGAJATI                  6 – 20 ANGAJATI         21  -  50  ANGAJATI

50 Ron/angajat /luna      40 Ron/angajat/luna     25 Ron/angajat/luna

 

> 51 ANGAJATI

20 Ron/angajat/luna

 

 

NB.  Preturile nu contin TVA ( TVA 0 %), dar pot suferi modificari in functie de complexitatea activitatii din societatea respectiva.

 Pentru o oferta personalizata va rugam sa ne contactati.